Obchodno-výrobný úsek

VALCH Pavol
mob. tel.: 0907 953 372
mail: kovtvar@azet.sk
mail: kovtvar@stonline.sk


BALOG Martin
mob.tel.: 0905 873 023
mail: kovtvar@azet.sk
 

}>

Ekonomický úsek

MUCHOVÁ Erika
mob.tel.: 0908 877 657
tel./fax: 055 / 489 87 33
mail: kovtvar@kovtvar.sk
 

}>
}>